ENERGETYKA SŁONECZNA

Energia słoneczna to jedna z najbardziej naturalnych i przyjaznych człowiekowi sił przyrody. Mamy jej nieomal nieograniczoną ilość i nie wykorzystujemy np. w Polsce. Mało kto wie, że nawet podczas zachmurzenia, energia słoneczna dociera do ziemi i elektrownie słoneczne przy zachmurzonym niebie też produkują energię elektryczną.

Energia słoneczna i energia z wody to dwie siły natury mogące wytwarzać najbardziej czystą i najbardziej przyjazną człowiekowi i przyrodzie energię elektryczną. W Europie i na Świecie budowane są wielkie zespoły elektrowni poliwoltaicznych (słonecznych) o mocach rzędu nawet 100 MW, zajmujące powierzchnię nawet powyżej 100 hektarów.

Nasza Spółka Akcyjna zdecydowała się na inwestycję realne tzn. stosowne do warunków finansowych, prawnych oraz technicznych panujących w Polsce. Tak, więc zdecydowaliśmy się przede wszystkim na budowę małych elektrowni słonecznych (powyżej 1 MW).

Technologii umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej jest wiele. Czasami są one mylone ze sobą, a urządzenia są do siebie podobne. W przypadku stosowanej przez nas technologii następuje zamiana energii słonecznej bezpośrednio na energię elektryczną poprzez tzw. panele woltaiczne. Takie elektrownie składają się z kilkudziesięciu tysięcy lub więcej pojedynczych paneli woltaicznych, postawionych na obszarze od kilku do kilkudziesięciu hektarów powierzchni gruntu.